Miscommunicatie voorkomen

Miscommunicatie voorkomen


Miscommunicatie

Onbegrip. ‘Hij snapt niet wat ik bedoel’-momenten. Miscommunicatie. Bij mij staan ze in mijn ergernis top 10. Er is weinig zo vervelend als het niet lukt je boodschap effectief bij een ander over te krijgen, of je dat nu ter plekke merkt of pas achteraf. Het tegenovergestelde is ook waar. Het is heerlijk om met iemand te praten die snapt wat je bedoelt, waarbij je het gevoel hebt dat de essentie van wat je wilde zeggen is overgekomen. En dat je gevoel blijkt te kloppen, omdat er ook gehandeld wordt naar wat je hebt besproken. In welke situaties is het in het bijzonder van belang dat de communicatie prettig en effectief verloopt? Op de momenten dat een van de twee partijen kwetsbaar is. Denk maar bijvoorbeeld aan een arts-patiënt gesprek. Het gaat hier zelden alleen over het uitwisselen van feitelijke informatie. Er is vaak sprake van emotie, gezagsverhouding en verschil in achtergrond om maar enkele van de mogelijke obstakels in de communicatie te noemen. Wat is er dan nodig om toch effectief met elkaar te communiceren? Om toch de inhoud van de boodschap over te krijgen en in overeenstemming daarmee te kunnen handelen? Hoe voorkom je miscommunicatie?

Ten eerste moeten beide partijen zich bewust zijn van dit belangrijke principe:
 

De boodschap kan alleen ontvangen en verwerkt worden als die aansluit bij de al aanwezige kennis.

 

Wat bedoel ik daarme?

Voorbeeld: In je hersenen wordt informatie opgeslagen en verwerkt doordat ze gekoppeld wordt aan informatie die er al zit. Bijvoorbeeld: Als iemand je over zijn vakantie naar Amerika vertelt, gaan jouw hersenen automatisch op zoek naar alle informatie die je zelf al hebt over Amerika. Beelden van een land, Amerikaanse vlag, hamburgers, prachtige natuur, route 66 enzovoort komen voorbij. Alles wat die persoon aan jou vertelt, wordt verbonden aan de informatie die je al had en opgeslagen. De informatie heeft je verreikt en je bent in staat op gepaste manier te reageren. Wat nu als iemand begint over Amerika terwijl jij nog nooit van dat woord heb gehoord? Je weet niet dat je in de categorie landen moet gaan zoeken, er komen geen beelden bij je naar boven en alle informatie die je aangereikt wordt valt als het ware in een gat. Miscommunicatie.  

Wat moet je doen?

Hoe weet je of jouw boodschap aansluit op de al aanwezige kennis van de persoon tegenover je? Kijk naar de mimiek van de persoon waarmee je praat. Wij als horende mensen zijn zo gericht op geluid, zodat we hele verhalen kunnen ophangen zonder tussendoor te controleren of de boodschap überhaupt aankomt. Doven pakken dit heel anders aan en daar kunnen we veel van leren. Doven hebben voortdurend oogcontact en kijken steeds of er begrip is bij de andere partij. Ontstaat er bij de ander een wazige blik, of gaat de mimiek over in een nietszeggende grijns, wordt er meteen een nieuwe poging gedaan de boodschap over te brengen. Voorbeelden, vergelijkingen, visualisaties, alles wordt in de strijd gegooid om toch maar de boodschap effectief over te krijgen. Dit is een essentiële kwaliteit om goed te communiceren.  

Probeer het 'ns

Dus probeer het de komende tijd eens uit. Let op de mimiek van de persoon waarmee je praat en kijk of je kan zien of jouw boodschap aankomt. Zie je blikken van herkenning in de ogen waardoor je weet dat jouw boodschap aansluit bij de al aanwezige kennis? Ja, dan kan je gerust verder. Nee, dan moet je wat doen. Wat? Dat lees je in mijn volgende blog.   

Wil jij leren hoe je interactie en verbinding maakt met je publiek? Wil je kernachtig, beeldend en ontspannen presenteren? Laat je inspireren tijdens de Training Presenteren als een BINK  

  Tijdens deze training ga je aan de slag met de BINK-methode voor krachtig presenteren.   BINK staat voor:   -> Beeldend spreken-> Interactief spreken-> Natuurlijk spreken-> Kernachtig spreken   Klik op de link voor info en de eerstvolgende data. 

Over de schrijver
Reactie plaatsen